Coronavirus: informatie en beleid

Wilt u op vakantie? Dan is – zeker nú – de keuze voor een privé villa of appartement een relatief “veilige” optie. Een vakantiewoning is meestal makkelijk met eigen vervoer te bereiken en u kunt er met enkel uw eigen reisgezelschap verblijven. 

Afgelopen zomer 2021 ontstond er om die reden een enorme toeloop op vakantiewoningen. Vanwege de aanhoudende onzekerheid verwachten we ook voor zomer 2022 weer een ‘hausse’ aan boekingen. Wellicht is het daarom verstandig om niet te lang te wachten met het vastleggen van een vakantiewoning voor 2022!

Wij raden u aan om – zeker nu – altijd een goede annuleringsverzekering af te sluiten bij uw boeking. Hebt u deze al? Belangrijk om te checken of uw lopende annuleringsverzekering ook de kosten van annuleren dekt als gevolg van gewijzigde reisadviezen en beperkingen i.v.m. corona. 

Kiest u ervoor om geen goede annuleringsverzekering af te sluiten? Realiseert u zich dan dat de kosten van uw eventuele annulering voor uw eigen rekening zijn;

Wat betekent het reisadvies ‘Geel’ en ‘Oranje’ van BuZa voor mijn vakantie?​ Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reisadviezen op basis van overleg met de gezondheidsinstanties in binnen – en buitenland. Hierbij gelden voor landen en regio’s kleurcodes. Op de site van BuZa vindt u uitleg over de betekenis van een reisadvies en of deze bindend zijn. 

Twijfelt u of u op vakantie kunt gaan, maar ligt uw vertrekdatum langer dan 2 weken in de toekomst? Kijkt u dan de situatie nog even aan. De ervaring leert dat er nog snel veel kan veranderen. Wellicht kunt u toch gewoon op vakantie!

Wel is het dan verstandig om navraag te doen bij de verzekeraar waar u annuleringsverzekering loopt. Zo weet u alvast of de kosten van een eventuele annulering onder de dekking van uw verzekering vallen. Ook is het raadzaam om te checken of bijvoorbeeld uw zorg- en/of reisverzekering nog dekking geeft bij een aangescherpt reisadvies. 

Hebt u vragen? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen, op dit moment bij voorkeur per email. Wij helpen u graag zo snel en zo goed mogelijk. Uw veiligheid staat voorop!

Indien u een vakantiewoning boekt, dan boekt u geen pakketreis, maar ‘losse’ accommodatie. U kunt als huurder dan helaas niet zomaar kosteloos annuleren. Juridisch is de situatie als volgt: U heeft een losse accommodatie geboekt. Indien het verblijf in de betreffende accommodatie feitelijk kan worden uitgevoerd en theoretisch uitvoerbaar is bestaat er geen recht op kosteloos annuleren met terugbetaling van de huurpenningen. Het reizen van- en naar de villa valt niet onder de invloedssfeer van de eigenaar en maakt geen onderdeel uit van uw boeking.

Vanwege het bovenstaande adviseren wij onze huurders om altijd een goede annuleringsverzekering af te sluiten. Dus check – indien u wilt annuleren – of uw annuleringsverzekering dekking biedt! Of kosten van annuleren of omboeken gedekt zijn hangt af van het type verzekering dat u heeft afgesloten.

Misschien kunnen we u ergens mee helpen? Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen.

Annulering

Als huurder hebt u de mogelijkheid om schriftelijk, zonder kosten, uiterlijk binnen twee werkdagen na de boeking te annuleren, tenzij het verblijf in de accommodatie binnen één maand na de boeking valt. Daarna kunt u niet meer kosteloos annuleren.

Villa Soraya hanteert de volgende annuleringskosten:

Bij annulering acht weken of langer vóór aanvang van het verblijf: 35% van de gefactureerde huursom en het bedrag van de gefactureerde kosten.

Bij annulering binnen de termijn van 8 weken vóór aanvang van de verblijfsperiode is de 100% van de gefactureerde reissom verschuldigd.

Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd. Een annulering dient plaats te vinden tijdens kantooruren. Indien na kantooruren wordt geannuleerd, wordt de annulering geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag). 

Wij adviseren al onze huurders om ervoor te zorgen een Annuleringsverzekering af te sluiten. Dit om te voorkomen dat u voor hoge kosten komt te staan.

Boeking

U kunt via onze website, telefoon of via e-mail een reserveringsaanvraag indienen bij Villa Soraya. Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag checkt Villa Soraya bij desbetreffende eigenaar of uw aanvraag definitief aan u bevestigd kan worden. Zodra uw boeking definitief bevestigd kan worden, ontvangt u van Villa Soraya per e-mail een reserveringsbevestiging, die tevens dient als factuur. De huurovereenkomst is dan tot stand gekomen. Zie voor meer informatie de Algemene Voorwaarden.

De Wet Koop op afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 dagen, geldt niet voor reisovereenkomsten, afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitzondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten. Derhalve zijn onze diensten uitgesloten van het herroepingsrecht biedt Villa Soraya u de mogelijkheid om een boeking schriftelijk, zonder kosten, uiterlijk binnen twee werkdagen na de boeking te annuleren of te wijzigen, tenzij het verblijf in het vakantieverblijf binnen één maand na de boeking valt.

Betaling

Na boeking ontvangt u per e-mail de reserveringsbevestiging tevens zijnde uw factuur. Hierop staat vermeld op welk moment u welke betaling(en) bent verschuldigd en staan de betalingsgegevens van Villa Soraya vermeld. Facturering vindt uitsluitend plaats in euro’s en is inclusief BTW.

Indien uw verblijfsperiode verder ligt dan 8 weken na boekingsdatum dan vragen wij u om zorg te dragen voor een aanbetaling van 35% van de volledige huurprijs binnen 7 dagen na bevestiging door Villa Soraya. De overige 65 % van de te betalen huurprijs dient uiterlijk 8 weken voor het verblijf door u te worden voldaan.

Zodra de betaling door Villa Soraya is verwerkt krijgt u (via email) een bevestiging dat uw betaling door ons is ontvangen. Zie voor meer informatie de Algemene Voorwaarden.

De betaling is alleen per bank overschrijving, op basis van onze factuur. Betaling per credit card of PayPal is niet mogelijk. 

Alle eigenaren van vakantieverblijven, waarbij Villa Soraya bemiddelt, stellen als voorwaarde dat u als huurder een waarborgsom voldoet. Deze dient voor de eigenaar als zekerheid voor eventuele schade of extra kosten, veroorzaakt door huurders (bijv. schoonmaakkosten, kosten voor breuk, beschadiging, verblijf meer dan toegestane aantal personen, ernstige geluidsoverlast, etc.). De hoogte van de waarborgsom staat op de Reserveringsbevestiging vermeld.

Villa Soraya heeft geen enkele zeggenschap over deze waarborgsom. Bij een aantal vakantieverblijven dient bij aankomst een waarborgsom in contanten betaald te worden, die bij vertrek wordt terugbetaald door de beheerder onder eventuele aftrek van bijkomende kosten. In sommige gevallen incasseert Villa Soraya de waarborgsom namens de eigenaar bij de eindbetaling van de factuur van de huurder. Na de huurperiode kan deze waarborgsom met instemming van de eigenaar worden terugbetaald. Deze toestemming aan Villa Soraya. Huurders dienen na beëindiging van de huurperiode aan Villa Soraya de vereiste gegevens van hun bankrekening door te geven. Na ontvangst hiervan zal Villa Soraya doorgaans binnen 2 tot 3 weken de waarborgsom terugboeken naar de opgegeven rekening van huurder.

Op reis

Na ontvangst door Villa Soraya van de aan- en eindbetaling ontvangt u ca 2 weken voor vertrek, per e-mail, de reisbescheiden met daarin o.a. het adres van de villa, wijze van ontvangst en de gegevens van de contactpersoon ter plaatse.

Voor alle vakantiewoningen, die u via Villa Soraya boekt, geldt dat u vanaf 16u tot 19u op de aankomst dag welkom bent. Wij verzoeken om altijd uiterlijk 2 uur van tevoren even contact op te nemen met de beheerder of eigenaar om hem/haar te informeren over uw geschatte aankomsttijd, zeker als u wat later aankomt, bijvoorbeeld door files. Zo kan de beheerder of eigenaar tijdig aanwezig zijn om u ter plekke te ontvangen.  Indien het door drukte niet mogelijk is om u persoonlijk ter plekke te ontvangen, dan zal de beheerder of eigenaar ervoor zorgen dat u tijdig weet hoe u het door u de gehuurde vakantiewoning kunt betrekken. De meeste beheerders en eigenaren spreken Nederlands en/of Engels. De ervaring leert dat er ook bij enkel Frans, Italiaans of Grieks sprekende beheerders/eigenaren er nooit problemen zijn bij de ontvangst. En mocht u er niet uitkomen? Dan kunt u altijd bellen met Villa Soraya.

Zodra de betaling door Villa Soraya is verwerkt krijgt u (via email) een bevestiging dat uw betaling door ons is ontvangen. Zie voor meer informatie de Algemene Voorwaarden.

Hebt u een klacht over het gehuurde vakantieverblijf? Dan is de beheerder/eigenaar ter plekke uw eerste aanspreekpunt. Geeft u uw klacht altijd tijdens uw verblijf, binnen 24 uur na het ontstaan daarvan, rechtstreeks door aan de beheerder/eigenaar, zodat hij/zij in staat wordt gesteld uw klacht zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de klacht niet bevredigend wordt geadresseerd, kunt u als huurder contact opnemen met het Villa Soraya zodat eventueel een oplossing kan worden gevonden. Lukt dit ook niet? Dan kunt u uiterlijk binnen 2 weken na afloop van de huurperiode, de klacht, schriftelijk bij Villa Soraya indienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens en vergezeld van bewijzen in de vorm van getuigenverklaringen en/of foto’s.

Hebt u een klacht over de service van Villa Soraya zelf ? Neemt u dan telefonisch of per email contact met ons op. In principe krijgt u als Huurder binnen 14 dagen een reactie op uw klacht. Als het niet mogelijk is om een inhoudelijk antwoord te sturen binnen 14 dagen, ontvangt de Huurder een ontvangstbevestiging van Villa Soraya met daarin de termijn waarbinnen de Huurder wel een inhoudelijke reactie kan verwachten.

Wijzigingen

Als huurder heeft u de mogelijkheid om schriftelijk, zonder kosten, uiterlijk binnen twee werkdagen na de boeking te wijzigen, tenzij het verblijf in de accommodatie binnen één maand na de boeking valt. Daarna kunt u niet meer kosteloos de boekingsperiode aanpassen of van geboekte accommodatie wijzigen.

In uw reserveringsbevestiging staan alle bij boeking doorgegeven (mede)reizigers expliciet vermeld.  Zonder toestemming van de eigenaar mag het reisgezelschap niet worden gewijzigd. Wilt u uw reisgezelschap toch na boeking nog wijzigen? Laat u het ons dan even per email weten Indien het totaal aantal personen het maximaal aantal dat voor deze vakantiewoning geldt, niet overschrijdt, is dat doorgaans geen probleem. En de beheerder / eigenaar is dan goed voorbereid op uw komst. Het meenemen van huisdieren is alleen toegestaan, indien hiervoor bij boeking expliciet toestemming is verleend door de eigenaar.  Zie voor meer informatie de Algemene Voorwaarden.